Analiza fundamentalna na giełdzie

Rozważasz wejście jako inwestor na rynek spółek notowanych na giełdzie? Zastanawiasz się jak w praktyce wygląda zakup różnorodnych papierów wartościowych? Chcesz wiedzieć, w jaki sposób dokonywać analizy rynku kapitałowego, tak aby dokonywać trafionych inwestycji i pomnażać swój majątek. Chcesz być prawdziwym inwestorem, a nie tak zwanym graczem liczącym na szybki zysk bez prawdziwego dążenia do wsparcia działalności spółki?

Jeżeli tak to z pewnością musisz dowiedzieć się między innymi czym jest analiza fundamentalna oraz jak do jej wykonywania dobierać odpowiednio dane makroekonomiczne oraz jak prawidłowo je interpretować. Czym więc jest analiza fundamentalna?

Jak sama nazwa skazuje bada ona podstawy kondycji ekonomicznej spółki, w którą zamierzamy inwestować oraz bada fundamentalną sytuację gospodarczą kraju, oraz sektora gospodarki, w której operuje lub sektorów pośrednio i bezpośrednia z nią związanych. Jest ona więc pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć przed decyzją o inwestycji w jakąkolwiek notowaną spółkę.

Aby podjąć się analizy należy rozpocząć od zbadania kondycji krajowej gospodarki. Umożliwiają to poszczególne dane makroekonomiczne jak PKB, czyli produkt krajowy brutto. Umożliwia on sprawdzenie wzrostu gospodarki lub jej recesji w stosunku do minionego badanego okresu. PNB, czyli produkt narodowy brutto, który uwzględnia jedynie narodowe czynniki produkcji, czyli wszystkie dobra i usługi wytworzone w kraju jedynie przez jego obywateli. CPI oraz PPI, które sprawdzają poziom inflacji w gospodarcze lub w jej poszczególnych sektorach oraz BERD i GERD, czyli wskaźniki określające poziom wydatków na badania i rozwój przez przedsiębiorstwa lub w skali całego kraju.

Po sprawdzeniu stanu gospodarki analiza fundamentalna polega na sprawdzeniu kondycji interesujących nas sektorów gospodarki. Głównie tego sektora, w którym operuje interesująca nas spółka. W kolejnych krokach sprawdzamy sytuację spółki oraz dokonujemy jej analizy finansowej, oraz wyceny.

Aby analiza fundamentalna została dobrze przeprowadzona możemy oprzeć się na danych podanych w prospektach emisyjnych, w prognozach wydanych przez zarząd spółki lub na podstawie jej raportów. Warto sprawdzać opinie analityków fundamentalnych oraz śledzić wydarzenia mogące mieć wpływ na funkcjonowanie spółki. Przykładowo może zmiany stóp procentowych.