Fobie-czym są?

Fobia to forma lekkiego zaburzenia psychicznego, która wiąże się ze strachem przed sytuacjami, przedmiotami, zwierzętami, roślinami czy miejscami. Fobię może mieć każdy człowiek, choć część z nich może być ukryta, natomiast ujawnią się w przypadku  kontaktu z miejscem, przedmiotem czy rośliną w momencie pierwszego zetknięcia się z nimi. Taka przypadłość nie zaburza funkcjonowania, jednak może być uciążliwa. W jakich przypadkach?

Klaustrofobia i agorafobia

Obydwie fobie mogą sprawić olbrzymi problem w życiu codziennym człowieka. Klaustrofobia to strach przed ciasnymi, zamkniętymi pomieszczeniami. Oczywiście nie jest tak, że tych pomieszczeń jest bardzo dużo i nie da się ich konsekwentnie omijać, jednak pomieszczeniem najczęściej wywołującym  lęk jest winda, z której w niektórych sytuacjach po prostu nie da się zrezygnować. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo wysokim budynkiem, to również jazda windą nie należy do najkrótszych, przez co osoba cierpiąca na klaustrofobię zmuszona do wejścia do windy, może wykazywać sie poceniem rąk i ciała, zawrotami głowy, a w efekcie tego nawet omdleniami. Przeciwieństwem klaustrofobii jest agorafobia, która może być bardziej uciążliwa. Dlaczego? ponieważ w tym przypadku człowiek boi się otwartych przestrzeni, zatem  może odczuwać lęk podczas każdorazowego wyjścia z domu do sklepu, do szkoły, pracy, po zakupy, na konferencję czy koncert. Tego rodzaju fobia alienuje człowieka i doprowadza do stanów depresyjnych, fobii społecznych i natręctw.

Innymi, częstymi fobiami występującymi w społeczeństwie są arachnofobia- czyli strach wywoływany poprzez zobaczenie pająka, nyktofobia będąca strachem przed ciemnością czy kynofobia- strach przed psami. Fobie są czymś nieprzyjemnym, lecz niektóre są tak dziwne, że u osób postronnych mogą wywoływać śmiech. Występują bardzo rzadko, ale mogą  też negatywnie wpłynąć na człowieka m. in. w przypadku hipnofobii- lęku przed snem co wiąże się z niedospaniem i zmęczeniem organizmu, arytmofobii, która jest strachem przed liczbami co może przyczynić się do występowania trudności z nauką, czy oikofobii, która wywołuje strach w związku z wyposażeniem domu i meblami.