Strategia marketingowa- ważny element komunikacji biznesu

Planowanie to jeden z głównych elementów marketingu. Oczywiście, działania komunikacyjne i reklamowe mogą być dziełem przypadku, a co więcej, bardzo dobrze działać na odbiorców, jednak jest tak tylko wtedy, gdy wdrażane są działania Real Time Marketingowe. Istotne jest to, że nie są to też całkowicie pozostawione przypadkowi treści, ponieważ wiele wydarzeń jest planowanych, a działania w czasie rzeczywistym mogą być jedynie odpowiedzią na wydarzenia im towarzyszące. W zdecydowanej większości przypadków podstawą strategii jest plan, który dobrze przemyślany, pomoże w osiągnięciu założonych celów biznesowych.

Cele-jak je określać i weryfikować

Każde działanie powinno być podejmowanie z uwzględnieniem jego celu. Bez celu wszystko co robimy jest całkowicie bezsensowne. Podczas prowadzenia kanału w mediach społecznościowych celem może być zwiększenie ilości osób lubiących nasz profil, komentujących, dodających komentarze, czy, przy odpowiednim komunikacie, zwiększenie sprzedaży produktów.  W przypadku prowadzenia bloga firmowego i wprowadzenia strategii pozycjonowania strony w wyszukiwarkach, celem może być zwiększenie ruchu na stronie czy wypozycjonowanie jej na konkretne frazy w Google. W jaki sposób je zweryfikować? Jeżeli strona, na konkretną frazę jest na miejscu 10, natomiast po naszych działaniach jest na miejscu piątym, to jeżeli w celach strategicznych taką wartość założyliśmy, wtedy osiągnęliśmy cel. Oczywiście w przypadku pozycjonowania wysokość strony na frazę kluczową nie jest  najważniejsze. Zwykle cele są bardziej szczegółowe, a efekty widoczne na przykład we wzroście sprzedaży produktów, zapytań ofertowych czy wyświetleń strony. Każde działanie i każde wydane na reklamę i marketing pieniądze powinny być inwestycją, która się zwróci. Tylko wtedy będziemy mieć poczucie, że podjęte kroki się opłaciły. Warto prowadzić komunikację wielokanałową, która za sprawą synergii, zwiększy moc przekazu i dotarcia do osób potencjalnie zainteresowanych nasza działalnością.