Układanie przewodów w korytach kablowych

Podczas projektowania instalacji elektrycznych należy zwrócić uwagę nie tylko na parametry elektryczne, ale również dobrać odpowiednie elementy konstrukcyjne do umieszczenia projektowanych elementów na obiekcie. Według polskiego prawa budowlanego nie można umieszczać przewodów luźno na ziemi. Najłatwiejszym sposobem na poprowadzenie wielu przewodów obok siebie są gotowe koryta kablowe.

Zobacz: Koryta kablowe – PTS Rabka

Pozwala to wykonać instalacje szybko i w sposób umożliwiający łatwe późniejsze modyfikacje takie jak wymiana czy rozbudowa o kolejne obwody. Koryta mogą być wykonane ze stali, tworzyw sztucznych lub betonu w zależności od obiektu na jakim będą zastosowane oraz przeznaczenia. Mnogość producentów oraz materiałów pozwala na szeroką gamę zastosowań. Korytka z tworzyw sztucznych są najprostsze do zamontowania, ale nie posiadają dużej wytrzymałości mechanicznej, co powoduje że mogą być stosowane jedynie przy niedużej ilości przewodów. Nie zapewniają również wymaganej ochrony przy pożarze. Przewody mogą spaść i nie zapewnić wymaganego czasu pracy podczas zagrożenia. Najczęściej stosowanymi na obiektach przemysłowych są korytka stalowe. Wykonane są w formie jednolitej, perforowane lub siatkowe.

Zapewniają one dużą wytrzymałość mechaniczną co pozwala na ułożenie wielu obwodów w jednym korytku. Korytka perforowane posiadają niższą wagę niż pełne oraz zapewniają lepszą wymianę termiczną w przy przewodach prądowych. Korytka betonowe stosuje się głównie w ziemi. Zapewniają one dużą odporność na uszkodzenia oraz na korozję. Niezależnie od wybranego tworzywa instalację najczęściej układa się z gotowych elementów i złączy co pozwala na szybkie umieszczenie jej w zaprojektowanym miejscu bez konieczności dopasowywania.